Sloup čtrnácti svatých pomocníků

2. února, 2014Napsal Jan Málek

 

Sloup stojí uprostřed parčíku na návsi, severovýchodně od kostela sv. Václava. Barokní sloup na členitém podstavci, kdysi osazeném sochami. Na vrcholovém obelisku se dochovaly reliéfy, dnes postižené zvětráváním. Sloup pochází zřejmě z počátku 18. století. Do Valtířova byl převezen na přelomu 60. a 70. let 20. století. Původně stál v jedné ze vsí, zatopených Nechranickou přehradou. Sochy, které zdobily rohy podstavce, zmizely neznámo kdy a kam.

Ivan Grisa, 8.10. 2011


Zpět na ÚVOD